Ogłoszenia z gościńca na rok 2018


"Zeszyty Rabczańskie" nr 6/2018
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

Opis Rabki-Zdroju i jej okolicznych miejscowości w „Zeszytach Rabczańskich” dotyczy przede wszystkim aspektu historycznego i kulturowego. Prowadzony jest głównie w formie popularnonaukowej. Założenie o popularyzatorskiej formie artykułów jest na razie dominujące w „Zeszytach”, ale nie jedyne. Pierwszym z wyjątków są teksty specjalistyczne (np. dr hab. Grażyny Kubicy w numerze 5. czy dr. Piotra Sadowskiego w numerach 2., 3.–4. i bieżącym). Ich tematyka, bliska sprawom rabczańskim i poruszająca ważne dla naszego regionu kwestie, pozwala jednak na swobodny odbiór przekazywanej wiedzy szerokiemu gronu Czytelników. „Zeszyty Rabczańskie” otwarte są również na artykuły pisane z perspektywy subiektywnych doświadczeń (relacje, wspomnienia), a także teksty eseistyczne czy artystyczne. 

:::więcej


W  dniach 26-27 maja 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowa "Rabka w literaturze, literaci w Rabce". Wydarzenie to nie miałoby większego znaczenia, gdyby pozostało jedynie w pamięci uczestników. Dlatego też udokumentowanie zaprezentowanych wykładów w postaci specjalnego wydawnictwa, było dla inicjatorów konferencji, Katarzyny i Jana Ceklarzy, równie ważne, jak sama konferencja. A może nawet wazniejsze. W przygotowanie konferencji oraz wydawnictwa włączyła się prof. dr hab. Zofia Budrewicz – Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zamierzenie to udało się zrealizować i 6 października 2018 roku w Miejskiej Bibliotece, mieszczącej się w budynku gruntownie odnowionego dworca PKP odbyła promocja wydawnictwa. 

:::więcej o wydarzeniu


23 maja Fundacja Rozwoju Regionu Rabka obchodziła 20-lecie swojej działalności. Fundacja RRR to bez wątpienia najistotniejsza organizacja wspomagająca rozwój przedsiebiorczości nie tylko w naszym regionie. Świadczy o tym nie tylko liczba firm (ponad 700) które skorzystały z pomocy FRRR, ale także liczba nowych miejsc pracy, które w wyniku wsparcia Fundacji powstały i 89 mln.zł, którymi Fundacja wsparła firmy i osoby przedsiębiorcze.

Pięknym gestem ze strony Fundacji podczas obchodów własnego jubileuszu było wyróżnienie pamiątkowymi plakietklami instytucji i firm, które zasłużyły się w różnych dziedzinach rozwoju naszego regionu. Było nam bardzo miło, że wśród wyróżnionych znalazło się nasze stowarzyszenie, docenione za promowanie idei ekonomii społecznej poprzez realizację autorskiego projektu "Made in Rabka".

Życzymy Fundacji równie skutecznych, kolejnych, co najmniej 20. lat działalności wspierającej rozwój przedsiębierczości w naszym regionie.


Po co nam władza? Co kieruje ludźmi sięgającymi po władzę? A czym kierują się ludzie, gdy wybierają sobie przywódcę? Jak i dlaczego w społeczeństwach powstają podziały? Jak postrzegamy tamtych, a jak widzimy naszych? Kto i w jakich okolicznościach decyduje o zwycięzcach w walce o władzę? Jakie reguły kierują władzą?
I jeszcze wiele innych pytań, na które aby odpowiedzieć, prof. Jarosław Flis musiałby przyjechać jeszcze raz. Ale i tak te dwie godziny dla wielu słuchaczy były okazją do nowego spojrzenia na polityków i władzę. I to bez względu na własne przekonania i preferencje polityczne. Bo profesor Jarosław Flis ani słowem nie odniósł się do bieżących wydarzeń politycznych, do dzisiejszej władzy i opozycji. Zresztą, pytania padające z sali także w większości dotyczyły właśnie tytułowych mechanizmów władzy. Nie padło ani jedno pytanie, które zmusiłoby profesora Flisa do oceny naszej aktualnej sceny politycznej. 
Wydawało by się, że takie spotkanie z wybitnym specjalistą nauk społecznych, jednym z ciekawszych komentatorów bieżacych wydarzeń politycznych przyciągnie nasze rabczańskie władze, naszych radnych. Niestety, zauważyłem tylko jednego. A byłaby to dla nich okazja na skonfrontowanie własnego podejścia do pełnionych funkcji z teoretycznymi, ale sprawdzonymi aspektami mechanizmów władzy.

:::więcej o spotkaniu

 

  stat4u