„Rabczanie znani i mniej znani”

Przy różnych okazjach mówi się w Rabce o osobach zasłużonych dla naszego miasta. Mimo to wiedza na ich temat jest często pobieżna i niekompletna. Taki stan rzeczy skłonił nas, by spróbować za pomocą filmów przedstawiać wyjątkowe osoby związane z Rabką.

Rabczanie znani i mniej znani” to projekt długofalowy; ewentualne sugestie dotyczące kolejnych bohaterów filmów prosimy kierować na adres: katarzynaceklarz@wp.pl

Marian Leszczyński 
cz. 1

cz. 2

Stanisław Mlekodaj 
cz. 1 

cz. 2

Katarzyna Romanowska 
cz.1 

cz. 2

Jan Ciepliński

Paweł Stojowski

Piotr Majerczyk

Jerzy Kolecki

 

 

Ewa Owsiany

 

 

Piotr Kubowicz

 

 

Wszelkie pomysły i sugestie kogo warto uwiecznić w ten sposób proszę kierować na adres: katarzynaceklarz@wp.pl