12 stycznia 2010r. 
Galeria "Pod Aniołem"

  Kultura szlachecka w XXI wieku  
 - spotkanie z Henrykiem Urbanowskim
   współautorem albumu "Najpiękniejsze dwory polskie"


Henryk Urbanowski

Czy kultura szlachecka należy do przeszłości? Wokół tego pytania zogniskowało się spotkanie z Henrykiem Urbanowskim zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku, pod patronatem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec. W sali willi Pod Aniołem zgromadziło się ok. 60 osób aby posłuchać wykładu, albo raczej gawędy red. Urbanowskiego, dla którego opowieść o dworach opisywanych przez niego, w stworzonym razem z fotografikiem Zenonem Żyburtowiczem, albumie „Najpiękniejsze dwory polskie” stała się podstawą do naświetlenia różnorodnych aspektów historii i teraźniejszości polskich dworów. Można więc było usłyszeć (i obejrzeć na fotografiach) o zasadach ich budowy, ewolucji stylów i rozwiązań architektonicznych, elementach krajobrazu zwykle towarzyszących założeniom dworskim, w tym z urokliwymi, choć zanikającymi stawami i gościńcami.
Dwory to mieszkania dla wielopokoleniowych rodzin i można powiedzieć, że żyły razem z swoimi właścicielami, Popielami, Kochanowskimi, Szymanowskimi, Iwaszkiewiczami, czasami czekając bezskutecznie na swojego gospodarza jak w przypadku dworu Wincentego Pola na przedmieściach Lublina. Okazało się również, że niezwykle intrygująca jest współczesność polskich dworów. Obserwuje się bowiem powrót do kultury szlacheckiej, jedni adaptują stare dwory inni budują nowe budynki mniej lub bardziej udanie nawiązujące do pierwowzorów jeszcze inni aranżują takie rozwiązania dekoracyjne, że nazwane zostały „szlacheckim Disneylandem”. Było wiele dygresji i opowieści o miejscach i ludziach, poznanych osobiście przez wykładowcę podczas swojej pracy. Pod koniec spotkania już umówiono się na następne,  26.01.2010r., którego tematem będzie Rosja.

Jan Ceklarz
foto: Jan Ciepliński