Ogłoszenia z gościńca na rok 2022

9 grudnia Jan i Katarzyna Ceklarzowie, czyli prezes i sekretarz naszego Stowarzyszenia promowali w Radiu Kraków książkę  
"Z dziejów medycyny w Rabce".

Aby posłuchać, kliknij :::TUTAJ


   


Gratulujemy pani sekretarz Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec.


::: o czym przeczytacie w 7. numerze
::: relacja z promocji


Wielka historia w małym mieście

1862 r. to data wprowadzenia ustawy samorządowej na terenie Galicji, która odmieniła małopolskie miasteczka. Spowodowała zmiany urbanistyczne widoczne do dzisiaj, zwłaszcza w porównaniu z miastami byłego zaboru rosyjskiego. Wokół czynników wpływających na rozwój lub stagnację miasteczek południa Polski na przestrzeni dziejów toczył się wykład jednego z najważniejszych i najpoczytniejszych polskich historyków współczesnych – prof. dr hab. Andrzeja Chwalby, który był kolejnym gościem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec. 

Profesor Chwalba, znany z podejścia antropologicznego do historii, przedstawił różnorodne możliwości rozumienia zjawisk historycznych i badań nad historią poszczególnych obszarów (np. porównując średnią wzrost i wagę rekrutów z Galicji i Królestwa, które wynosiły 3 cm i 4kg więcej na korzyść Galicji). Znawcy stosunków polsko-rosyjskich nie sposób było nie zdać pytania o sprawy aktualne tj. wojnę rosyjsko-ukraińską. Komentarz niestety nie był optymistyczny, gdyż w opinii wykładowcy immanentną cechą rosyjskiego państwa jest imperializm wynikający z obecnej kulturowo, ale głęboko zakorzenionej dążności do podbojów. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją.

Tekst Jan Ceklarz
Foto. Jan Ciepliński

 

         

       


Książka Katarzyny Ceklarz "Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich" zwyciężyła w X edycji konkursu o Nagrodę literacką im. ks. prof. B. Kumora w Nowym Sączu. Autorka dziękuje członkom Komisji Konkursowej oraz czytelnikom i miłośnikom regionu nadpopradzkiego!


„Z dziejów medycyny w Rabce” – nowa publikacja naukowa

  ::: relacja z promocji

 

  stat4u