W  dniach 26-27 maja 2017 roku odbyła się 
Konferencja Naukowa "Rabka w literaturze, literaci w Rabce"

Wykładowcy i tematy

Program 

Założenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, miała miejsce – 26-27 maja 2017 r. w Rabce-Zdroju. Obrady były w pensjonacie „Parkowy dworek” przy ul. Orkana 26, spektakl teatru „Mumerus” Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole i pod stołem został wystawiony w teatrze „Rabcio”

Konferencję przygotowali:

prof. dr hab. Zofia Budrewicz – Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
                               Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

lek. Jan Ceklarz – Prezes Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec

z pomocą:

mgr Katarzyny Ceklarz – Sekretarza Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec
mgr Piotra Koleckiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec
dr Marii Sienko – Kierownika Pracowni Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej
                         Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Patronat honorowy sprawowali:

Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdroju

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Konferencja została dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 
a partnerem w części towarzyszącej konferencji - spektakl Teatru Mumerus - był Teatr Lalek "Rabcio"

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Zofia Budrewicz, lek. Jan Ceklarz, 
dziekan Wydziału Filologicznego UP prof. dr hab. Piotr Borek oraz wiceburmistrz Robert Wójciak. 
Jako pierwsza głos zabrała Iwona Haberny - główny organizator Festiwalu Literatury Dziecięcej.
Następnie rozpoczęły się obrady.
:::Wykładowcy i tematy

O konferencji także na oficjalnej :::stronie Miasta oraz na :::Gorce24   


I jeszcze klika zdjęć wspominkowych :-)

  stat4u