W związku z sytuacją epidemiczną konferencja w zapowiadanym terminie 
nie odbędzie się.
Planowane jest jednak wydanie monograficznej publikacji naukowej w roku 2021. Osoby chętne do zamieszczenia artykułów prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy także wszystkich chcących podzielić się 
(w innej formie niż teksty naukowe) swoją wiedzą, 
wspomnieniami czy materiałami źródłowymi i fotografiami.


    

      

Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
wraz z Stowarzyszeniem Kulturowy Gościniec zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia medycyny w Rabce"

23-24 października 2020

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: 
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
 
(Katedra Historii Medycyny UJ)
khm@cm-uj.krakow.pl

Wiceprzewodniczący: 
dr n. med. Jan Ceklarz
 
(Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec)
ceklarz@wp.pl tel. 608722127

Sekretarz: 
dr Katarzyna Ceklarz
 
(Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec)
katarzynaceklarz@wp.pl


Do pobrania:

- Karta zgłoszeniowa (docx)


Założenia dotyczące 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia medycyny w Rabce”

Zamierzenie to wpisuje się w trend badań historycznych dotyczący mikrohistorii. Dzięki zogniskowaniu wysiłku badaczy na zjawiskach historyczno-kulturowych w niewielkiej i dobrze określonej przestrzeni, możliwe jest nie tylko dogłębne jej poznanie, ale także istotne uzupełnienie historycznych zagadnień związanych z medycyną na wielu innych płaszczyznach badawczych. W tym kontekście historia medycyny w Rabce-Zdroju rysuje się jako wielce ciekawy obszar badań, który jak na razie nie doczekał się systematycznego opracowania. Zidentyfikowanymi przez nas głównymi obszarami badań, ułożonymi chronologicznie, są:

  1. Powstanie i rozwój uzdrowiska w Rabce w wieku XIX i XX – w czasach założyciela Juliana Zubrzyckiego;
  2. Powstanie ośrodka dla dzieci chorych na gruźlicę założonego przez prof. dr. Macieja Jakubowskiego i związki Rabki z Katedrą Pediatryczną Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ich wpływ na fundację innych ośrodków leczenia dzieci w Rabce;
  3. Działalność rodziny Kadenów i rozwój uzdrowiska w Rabce w latach 20. i 30. XX w.;
  4. Rola Rabki jako jednego z ważniejszych polskich uzdrowisk, profil leczenia, kadra medyczna przed II wojna światową;
  5. Rabka w czasie wojen światowych – wojskowy system szpitalny;
  6. Powojenna organizacja zespołu placówek szpitalno-sanatoryjnych dla dzieci w Rabce i powstanie największego zespołu lecznictwa pediatrycznego w PRL. Organizacja kadry medycznej oraz zjawiska społeczne z tym związane;
  7. Historia głównych instytucji leczniczych: Śląskiego Sanatorium dla Dzieci im. W. Pstrowskiego, Instytutu Matki i Dziecka (następnie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), Państwowego Przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Rabka”;
  8. Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania Sanatorium im. Pstrowskiego – potężnej realizacji okresu centralnego planowania z jego wewnętrzną strukturą, osiągnięciami medycznymi;
  9. Powstanie i rozwój specjalistycznego ośrodka pulmonologii dziecięcej w Instytucie Matki i Dziecka – rola prof. dr. Jana Rudnika. Instytut jako ośrodek naukowo-kliniczny, terapia astmy, mukowiscydozy, zwłóknień płuc, torakochirurgii;
  10. Inne zagadnienia tj. działalność Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego „Lotos”, szpitala miejskiego itp.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje także przekrojowy opis środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego, w tym organizacja edukacji pielęgniarskiej w Rabce-Zdroju. Zagadnienia mogą być uzupełnione o aspekty edukacji w systemie szpitalno-sanatoryjnym, rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dla medycyny oraz wpływ procesów medycznych na kulturę.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Burmistrz Miasta Rabki Zdroju pan Leszek Świder

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pan Robert Stępień

Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie pan Tadeusz Wadas

                          


 

  stat4u