Promocja książki "Rabka w literaturze, literaci w Rabce"

W  dniach 26-27 maja 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowa "Rabka w literaturze, literaci w Rabce". Wydarzenie to nie miałoby większego znaczenia, gdyby pozostało jedynie w pamięci uczestników. Dlatego też udokumentowanie zaprezentowanych wykładów w postaci specjalnego wydawnictwa, było dla inicjatorów konferencji, Katarzyny i Jana Ceklarzy, równie ważne, jak sama konferencja. A może nawet wazniejsze. W przygotowanie konferencji oraz wydawnictwa włączyła się prof. dr hab. Zofia Budrewicz – Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zamierzenie to udało się zrealizować i 6 października 2018 roku w Miejskiej Bibliotece, mieszczącej się w budynku gruntownie odnowionego dworca PKP odbyła promocja wydawnictwa. 

Niejako podsumowującym cały projekt wydarzeniem był wykład dr hab. Elżbiety Rybickiej pt. Narracje regionalne i lokalne w literaturze polskiej. Współczesne wyzwania. Pomógł on zebranym w umiejscowieniu Rabki na kulturalnej i literackiej mapie Polski w kontekście coraz mocniej zaznaczającego się w naszym kraju regionalizmu. Na mapie tej szczególne miejsce zajmuje Małopolska, która w tym kontekście jawi się nie jako jeden obszar, jeden region, ale jako zbiór wielu bardzo różnorodnych regionalizmów. Szczególnie dotyczy to obszaru na południe od stolicy regionu - Krakowa, gdzie nakładały się na siebie wielokrotnie zmieniające na przestrzeni lat swoje granice mapy administracyjne, państwowe, religijne, etniczne i kulturowe. Wyjątkowe miejsce w tym zróżnicowanym regionie zajmuje Rabka, do której ze względu na funkcję uzdrowiska od końca XIX wieku zjeżdżali z całej Polski nie tylko zwykli kuracjusze, ale i wybitni sportowcy i artyści, w tym literaci.  
Po wykładzie głos w dyskusji zabrali autorzy zebranych w książce wykładów. Niestety, nie wszystkim udało sie dotrzeć do Rabki, ale o samym projekcie, jego początkach i celach mówiła współredaktorka wydawnictwa, prof. dr hab. Zofia Budrewicz, do swoich wspomnienień związanych z Rabką nawiązała prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, a o bohaterze swojego wykładu, Julianie Kawalcu - prof. dr hab. Bolesław Faron. Głos zabrali także wielokrotnie przywoływana w tekstach dziennikarka i reporterka Ewa Owsiany i bohater wykładu prof. dr hab. Jarosława Ławskiego - Artur Ilgner. Oboje wspominali rabkę lat 60. i 70., ukazując środowisko i otoczenie, w którym dorastali przyszli literaci. Na koniec krótko wypowiedziała się pani burmistrz Ewa Przybyło, podkreślając znaczenie takich organizacji jak Kulturowy Gościniec w kreowaniu życia kulturalnego w uzdrowisku.

Spotkanie poprowadził współredaktor książki Jan Ceklarz

W imieniu Stowarzyszenia oraz redaktorów książki serdecznie dziękujemy pani burmistrz Ewie Przybyło nie tylko za finansowe wsparcie, pani dyrektor Biblioteki mgr Annie Gąsior za udostępnienie miejsca i sprzętu, a pracownikom biblioteki ze pomoc w zorganizowaniu spotkania.

o czym napisał i sfotografował
Piotr Kolecki 

 

::: o wydawnictwie
::: o konferencji

  stat4u