Wydawnictwa które ukazały się z inicjatywy lub pod patronatem  Kulturowego Gościńca oraz autorstwa i współautorstwa naszych członków.  

2022 - Andrzej Kułakowski - "A miało być na chwilę"
Wydane wspólnie z Piotrem Koleckim wspomnienia wieloletniego kierownika Domu Pracy Twórczej UJ.

Osobliwa jest ta moja więź z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzięki mojej Mamie, która była aniołem, uniknąłem po studiach „pójścia w kamasze” i zacząłem pracę w Domach Pracy Twórczej UJ w Rabce. To magiczne miejsce wtedy nabierało blasku pod batutą niezwykłej kobiety, jaką była moja Mama. Przez 40 lat miałem szczęście poznawać ludzi związanych z tą krakowską uczelnią. Ludzi niepowszednich, często wielkiego formatu. Spotkania z nimi na początku, kiedy wymieniałem przepalone żarówki i zużyte uszczelki, budziły moja ciekawość. Po latach, będąc już szefem tej placówki, do ciekawości dołączyła bliskość z nimi, sympatia, nawet przyjaźnie. Radość z takich spotkań była bezcenna. Te dwie wille przy ulicy Słonecznej, to są ludzie i chciałbym, żeby tak pozostało. Wszak zostawiłem tam kawałek siebie.

 

 

2022 - „Z dziejów medycyny w Rabce” to wydana staraniem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec we współpracy z Katedrą Historii Medycyny UJ przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego monografia poświęcona historii rabczańskiego lecznictwa. W wydawnictwie pod redakcją dr n. med. Jana Ceklarza, dr Katarzyny Ceklarz oraz prof. dr hab. Ryszarda W. Gryglewskiego, w 16 rozdziałach na ponad 550 stronach przedstawiony został szeroki zakres problematyki związanej z ogłolnie pojętą medycyną, od  początków lecznictwa w Rabce, przez dzieje kolonii leczniczej dla dzieci z gruźlicą, skomplikowane losy instytucji medycznych w czasie konfliktów zbrojnych, aż po czasy współczesne.

9 grudnia Jan i Katarzyna Ceklarzowie  promowali w Radiu Kraków to wydawnictwo.
Relacja z promocji oraz zawartość wydawnictwa
:::TUTAJ Aby posłuchać, kliknij :::TUTAJ

 

2021 - "Księga babiogórskich opowieści" Katarzyna Ceklarz
28 opowiadań dla dzieci, opartych na badaniach etnograficznych i archiwaliach. Wydawnictwo zrealizowane w ramach projektu "Etnograficzna Edukacja dla Najmłodszych" wspólnie z Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi: 
- redakcja: niezastąpiona Katarzyna Słabosz Palacz
- ilustracje: fantastyczna Małgorzata Flis
- koordynacja projektu: dynamiczna Anna Kulka

Wydawcą książki jest Babiogórskie Centrum Kultury im. Dr U. Janickiej-Krzywdy w Zawoi.

 

2020 - "Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej" to cykl książek ukazujących urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. 

W tomie V tego cyklu dr Katarzyna Ceklarz i dr Dorota Majerczyk  opisują stroje GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH i GÓRALI KLISZCZACKICH". 

2020 - VI tom słownika zatytułowany „Etnografowie i ludoznawcy polscy” pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Jana Święcha zawiera 59 sylwetek ludzi spod znaku ETNO - ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury, folklorystów, muzealników oraz tych, którzy poświęcili się dla ochrony zabytków. Jak napisano we wstępie: „Poza osobami prowadzącymi działalność badawczą w Polsce przedstawiamy również biografie Polaków pracujących wśród Indian północnoamerykańskich, Kurdów, Ormian, Żydów, a także badaczy folkloru białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego”. 
2020 - w domowym studio Piotra Koleckiego, w czerwcu br. nagrana została pierwsza, autorska płyta krakowskiego poety i malarza Jacka Adamczyka - "Tyle tego". Na płycie, która ukazała się we wrześniu, znalazło się 11 piosenek, w autorskim wykonaniu Jacka. W dwóch utworach na gitarze 12-strunowej oraz na basie-arco artyście towarzyszy Piotr.

Więcej o Jacku mna stronie: www.jacekadamczyk.pl  

2020 - "Metamorfozy Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju" to tytuł artykułu Katarzyny Ceklarz, zamieszczonego w IV tomie zeszytów "Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona", zatytułownym "Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego". Wydawcami są  Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Całe wydwanictwo dostepne :::TUTAJ

 

2020 - Widok z okna - opowieści o czarodziejach - malarzach, rzeźbiarzach, pisarzach, poetach, muzykach i gawędziarzach mieszkających niegdyś po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry napisały Katarzyna Ceklarza i Regina Wicher

 


:::"Luboń Feet"   :::"Preludium"

2019 - LUBOŃ FEET - Piotr Kolecki i Piotr Majerczyk, multiinstrumentaliści o różnych inspiracjach choć tych samych korzeniach, proponują nowe podejście do tradycyjnej muzyki górali podhalańskich. Proste, akustyczne instrumentarium tworzy tło dla wirtuoza skrzypiec, fletów i dud podhalańskich, a także dla przyśpiewek i pieśni śpiewanych gwarą przez Katarzynę Majerczyk-Bobak i Dorotę Majerczyk.

2019 - Sebastian Flizak (1881-1972)

Kolejne wydawnictwo, które wyszło spod ręki 
dr
Katarzyny Ceklarz, naszej sekretarz to obszerna biografia pedagoga, muzealnika, etnografa związanego z Mszaną Dolna i Rabką.

 

 

2019 - "Rabcio" - teatr z Rabki
            
Monografia Teatru Lalek "Rabcio"
               1949 - 2019

W 2019 roku mija 70 lat od powstania rabczańskiego Teatru. Wielką pracę napisania monografii "Rabcia" podjęła się aktorka teatru, Krystyna Kachel.  

O wydanie i zredagowanie monografii zwróciła się do naszego Stowarzyszenia i pracy tej podjęli się Katarzyna i Jan Ceklarzowie. Okładkę, w oparciu o grafikę Jerzego Koleckiego opracował Piotr Kolecki

2019 - "Etnografowie i ludoznawcy polscy"
           
Sylwetki, szkice biograficzne
               Tom V

pod redakcją Katarzyny Ceklarz, Anny Spiss 
                  i Jana Święcha 

Polskie Wydawnictwo Ludoznawcze, Kraków 2019

Katarzyna Ceklarz napisała też biogram Marii Lechowskiej-Bujak.

2019 - Legendy spod Babiej Góry

To drugi zestaw legend z Babią Górą w tle,  autorstwa Katarzyny Ceklarz.
Tym razem jest to wydawnictwo dwujęzyczne, w językach Polskim i Słowackim. Każda z legend zakończona jest wyjaśnieniem o źródłach i symbolicznym znaczeniu bohaterów. 

Ważnym elementem wydawnictwa są ilustracje, które przygotowali uczniowie szkół z Gminy Zawoja.  

2019 - Wydawnictwo dokumentujące 10-lecie Uniwersyteckiego Chóru "Cantabile". Całość wydawnictwo opracował Piotr Kolecki

2018 - Kultura ludowa Górali Żywieckich 
pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek

2018 - "Zeszyty Rabczańskie" nr 6/2018
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

Opis Rabki-Zdroju i jej okolicznych miejscowości w „Zeszytach Rabczańskich” dotyczy przede wszystkim aspektu historycznego i kulturowego. Prowadzony jest głównie w formie popularnonaukowej. Założenie o popularyzatorskiej formie artykułów jest na razie dominujące w „Zeszytach”, ale nie jedyne. Pierwszym z wyjątków są teksty specjalistyczne (np. dr hab. Grażyny Kubicy w numerze 5. czy dr. Piotra Sadowskiego w numerach 2., 3.–4. i bieżącym). Ich tematyka, bliska sprawom rabczańskim i poruszająca ważne dla naszego regionu kwestie, pozwala jednak na swobodny odbiór przekazywanej wiedzy szerokiemu gronu Czytelników. „Zeszyty Rabczańskie” otwarte są również na artykuły pisane z perspektywy subiektywnych doświadczeń (relacje, wspomnienia), a także teksty eseistyczne czy artystyczne. 

:::więcej

Dzięki odejściu od ciasno pojętego lokalizmu rabczańskiego redaktorzy tomu osiągnęli określony w tytule książki cel: przedstawili Rabkę nie tylko jako (zgodnie z ogólnopolskim stereotypem) uzdrowisko dla dzieci, ale przede wszystkim jako miejscowość o niespodziewanie barwnej przeszłej i współczesnej kulturze literackiej, która wiele zawdzięcza zarówno różnorakim walorom miejscowym, jak i otwartości na obecność i asymilację wartości spoza własnego kręgu. 
Artykuły składające się na tom Rabka w literaturze, literaci w Rabce są napisane ze znawstwem. Opierają się zazwyczaj na niepenetrowanych lub pomijanych tekstach. Autorzy na ogół rekonstruują bliżej nieznane wątki lub epizody rabczańskie w biografiach poetów i pisarzy.


Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Chojnowskiego

2018 - "Rabka w literaturze, literaci w Rabce"

Spis treści

 • Wstęp

 • Introduction

 • Małgorzata Sadlik
  „Popierajmy polskie zdrojowiska i uzdrowiska”– pierwsze półwiecze rabczańskiego kurortu (1864–1918)

 • Tadeusz Budrewicz
  Poeta i panny. Antoni Edward Odyniec w Rabce

 • Krzysztof Woźniakowski
  Wakacje Henrysia
  – rabczańska powiastka Heleny Darowskiej z 1877 r.

 • Mateusz Skucha
  Ekologia i literatura – Rabka i Kraków. Przypadek Ewy Łuskiny

 • Katarzyna Wądolny-Tatar
  Rabka jako miejsce wyróżnione w trylogii Spłowiałe lata Janiny Barbary Górkiewiczowej

 • Anna Czabanowska-Wróbel
  Adres: Rabka-Zdrój. Iwaszkiewicz w Rabce

 • Maria Sienko
  Czuła pamięć ludzi i miejsca. Rabczańskie Gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego we wspomnieniach absolwenta – Zdzisław Olszewski Michał od Cyganów

 • Zofia Budrewicz
  W cieniu Thanatosa. Zofii Żurakowskiej i Haliny Poświatowskiej pobyty w Rabce

 • Zofia Zarębianka
  Ksiądz Mieczysław Maliński oraz inni księża-pisarze związani z Rabką

 • Krystyna Zabawa
  Rabczańskie dzieci w Wesołym przedszkolu Marii Kownackiej

 • Joanna Bercal
  Kropla światła. Rabka w reportażach Ewy Owsiany

 • Bolesław Faron
  Julian Kawalec i Rabka-Zdrój

 • Jarosław Ławski
  Artur Ilgner: poeta życia i alienacji

 • Anna Janicka
  Uwagi o obrazie kobiety w Pieśniach triesteńskich Artura Ilgnera

 • Anna Mlekodaj
  Jan Fudala – poeta Gorców i Morza Czarnego

 • Indeks nazwisk

 • Indeks nazw geograficznych

Dr hab. Magdalena Roszczynialska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rabka z perspektywy geopoetyki. Na marginesie książki Rabka w literaturze, literaci w Rabce.

Książka pt. Rabka w literaturze, literaci w Rabce pod redakcją Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza wydana w 2018 roku staraniem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec w Rabce-Zdroju wpisuje się w nurt topograficznie zorientowanego literaturoznawstwa. Ze względu na poszerzenie w niej pola obserwacji o fakty życia literackiego i ich dokumentalny zapis sytuuje się także w obszarze badań nad mikrohistorią lokalnej kultury.Jak zatem jawi się Rabka, rzeczywista i wyobrażona, zapisana na kartach tej monografii?

Przeczytaj :::cały artykuł

2017r. - "Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich - perspektywy badawcze, rekonstrukcje, reinterpretacje" - wydawnictwo Muzeum im. Władysława Orkana. Autorką rozdziału o strych i nowych pamiątkach regionalnych jest Katarzyna Ceklarz

2017r. - autorką tekstu do wydawnictwa na 70-lecie Polskiego Towarzystwa Ludowego w Mszanie Dolnej  jest Katarzyna Ceklarz

"Zeszyty Rabczańskie" nr 5/2017
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

Publikacja 5. numeru „Zeszytów Rabczańskich” ma miejsce w roku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec wraz z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tematyka konferencji dotyczyła w dużej mierze roli Rabki i jej okolic w twórczości pisarzy odwiedzających te miejsca. Podczas wykładów przedstawiony został wpływ środowiska przyrodniczego i społecznego na kształtowanie się artystycznych wypowiedzi pisarzy.

:::więcej

2016 r. - "Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska"praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Magdaleny Kroch, COTG PTTK, Kraków 2016r.

2016r. - "Drzwi" - kolejna płyta grupy "PATHMAN", której współtwórcą jest  Piotr Kolecki. 
Płyta ukazała się na CD oraz na "winylu".

Obok Piotra w nagraniu wzięli udział Marek Leszczyński, Włodzimierz Kiniorski, Piotr Majerczyk i Sylwia Nadgrodkiewicz

:::posłuchaj
:::o płycie

Wydawnictwo dokumentujące 10-lecie Rabczanskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opracował i udostępnił zdjęcia Piotr Kolecki

"Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle"

2016r., wydawnictwo autorstwa Katarzyny Ceklarz z ilustracjami Małgorzaty Flis. 

 

2015 - "Kultura Ludowa Górali Kliszczackich"

Praca Zbiorowa pod redakcją: Katarzyny Ceklarz i Justyny Masłowiec

Wydawnictwo COTG 2015, 

 

"Zeszyty Rabczańskie" nr 3-4/2015
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

Zestawiając kolejne numery „Zeszytów Rabczańskich”, coraz wyraźniej widać założenie wydawnicze pisma. Jest nim, oprócz strony dokumentacyjnej, także nakreślenie obrazu Rabki jako systemu społecznego i kulturowego na przestrzeni dziejów. Chodzi więc o przedstawienie rabczańskiej historii w perspektywie ogólnego biegu zdarzeń, ale także o uchwycenie specyfiki miejsca, o czym pisałem we wstępie do numeru pierwszego.

:::więcej

„Zeszyty Rabczańskie” 2/2014
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

Drugi numer naszego rocznika w sposób rozwojowy nawiązuje do zagadnień z numeru pierwszego. W kwestii
historycznej rozpoczynamy serię artykułów dotyczących II wojny światowej w Rabce i okolicach, starając się wydobyć na światło dzienne nieznane szerzej fakty. Nadal wyrazistą ekspozycję ma strona etnograficzna, przypominająca ważne dla Rabki rzemieślnicze i muzyczne tradycje oraz krytycznie odnosząca się do zbójnickiej legendy.

:::więcej

18 października 2014 r. w Miejskiej Galerii Sztuki Zakopane Katarzyna Ceklarz Urszulą Janicką-Krzywdą prezentowały swoja najnowszą książkę "Góralskie czary Słownik magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich". 

„Złote lata Rabki-Zdroju” to kolejne albumowe wydawnictwo poświęcone uzdrowisku Rabka. Książka ukazała się w czerwcu, a  jej autorami są Józef Gaweł,  nieżyjący już redaktor Henryk Urbanowski 
oraz nasz prezes 
Jan Ceklarz 
i nasz sekretarz
Katarzyna Ceklarz. Jak na album przystało, znajdziemy w nim ponad 300 przedwojennych fotografii Rabki, pochodzących z prywatnych zbiorów Piotra Kuczaja. 

Rabczańskie opowieści dla wnuków - baśnie, bajki i opowieści napisane i ilustrowane przez studentów rabczańskiego UTW dla Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku opracował i wydał Piotr Kolecki 

2014 - "Monady" - płyta grupy "PATHMAN", której współtwórcą jest  Piotr Kolecki 

O płycie na stronie Polskiego Radia:::TUTAJ
O płycie w Gazecie Prawnej ::: TUTAJ
:::posłuchaj

 

Pod koniec marca 2014r. wydaliśmy album poświęcony piętnastu budynkom, reprezentującym cztery style w rabczańskiej architekturze z okresu od powstania uzdrowiska do wybuchu II wojny światowej. Książka "Blask dawnej Rabki" powstała z inicjatywy Sławomira Spórny, krakowskiego biznesmena pochodzącego z Rabki, który o opisanie wybranych budynków poprosił dwie architektki - Anettę Poliszewską i Magdalenę Piekarz.

:::wykład połączony z promocją albumu

Katarzyna Ceklarz napisała tekst, Piotr Kolecki był autorem części zdjęć oraz opracował i złożył broszurę pt. Odnowa Rabczańskiego Parku Zdrojowego

 

„Kultura ludowa Górali Zagórzańskich”, praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków 2013

Wśród autorów:
Jan Ceklarz: Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Zagórzańskich

Katarzyna Ceklarz: Tradycje pasterskie
                             Rzemiosło i sztuka
                             Medycyna ludowa
                             Muzealnictwo

„Zeszyty Rabczańskie” 1/2013
pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz

W pierwszym numerze prezentujemy 10 artykułów z dziedziny historii, historii literatury i etnografii. Materiał uzupełniliśmy 60 fotografiami, z których wiele zostało opublikowanych po raz pierwszy. Życzymy miłej lektury!

:::więcej

25 kwietnia 2013 r. w siedzibie Grupy Podhalańskiej GOPR w Rabce-Zdroju odbyła się promocja książki 
Adama Jurczakiewicza
pt. "Mój GOPR".
Na spotkanie zprosoli:
                          

W październiku 2012r., nakładem Noisen Records okazała sie płyta 
The spices
(przyprawy) naszego vice - Piotra Koleckiego
W nagraniu wzieli także udział toruńscy muzycy z Molok Mun. Na płycie znalazło się 9 kompozycji: 

1. The Spice
2. Salt
3. Pepper
4. Chili
5. Curry
6. Rosemary
7. Curcuma
8. Thyme
9. No Sugar, No Meat
A dlaczego "The spices"? Kliknij w grafikę obok.
Recenzja płyty na portalu "Only Good Music"
:::czytaj

Katarzyna Ceklarz
„Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski”
 

Książka ta przeznaczona jest głównie dla regionalistów i miłośników kultury ludowej ale także dla przewodników górskich i pilotów. Zawiera opis poszczególnych grup etnograficznych od Cieszyna aż po Bieszczady, a także encyklopedyczne kompendium wiedzy z podstawowych zagadnień etnograficznych z Beskidów i Tatr. Praca ukazała się nakładem COTG PTTK w Krakowie pod redakcją dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, przy konsultacji merytorycznej Doroty Majerczyk oraz Agnieszki Jurczyńskiej-Klosok.

:::relacja z promocji

Pod naszym patronatem w 2011r. ukazała się kolejna publikacja -  
„Życie po Naprawie” autorstwa Władysława Ocieczka.

Autor, pochodzący z Naprawy, opisał w niej codzienne życie mieszkańców tej wioski z lat 30. XX wieku. Z jej kart można się dowiedzieć zarówno o kulturze materialnej wsi (drewnianych budynkach, urządzeniach gospodarczych dzisiaj już nieużywanych, zapomnianych sposobach gospodarowania), jak i o niematerialnych aspektach życia (medycynie ludowej i czarach). Zawarto w niej również ciekawą legendę o nieistniejącej już karczmie, stojącej niegdyś przy głównej drodze we wsi.
Współwydawcą książki jest Piotr Kolecki. 

:::o wydawnictwie

"Zadziwienia" - książka dra Jerzego Żebraka  (2010r.)

Dr med. Jerzy Żebrak, zacny uczony i ceniony pediatra, a przy okazji jeden z aktywniejszych członków stowarzyszenia. Wydawcami są: Jerzy Żebrak wraz z Piotrem Koleckim (naszym wiceprezesem), który zajął się opracowaniem graficznym i stroną techniczną wydania. 

Książka ta jest lekką i przyjemną opowieścią o zdarzeniach, jakie autorowi dane było przeżyć oraz o miejscach, które poznał. I chociaż same wydarzenia niejednokrotnie przyjemne nie były, wyłania się z kart tej ksiązki pozytywny obraz świata, to znaczy taki, w którym człowiek uwikłany w różne sytuacje życiowe wciąż odnajduje swoje miejsce na ziemi. 

:::relacja z promocji


 

Specjalny numer „Widomości Rabczańskich”, pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz, ukazał się 24 września 2010 roku. 
Wydawnictwu towarzyszyła konferencja 
Rola prasy lokalnej w budowaniu samorządności”

Wydarzenie to zaowocowało wznowieniem "Wiadomości Rabczańskich" i gazeta ukazuje się od 2011 roku. Redaktorem naczelnym został Piotr Kolecki, a wydawcą jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

:::konferencja
:::wydawnictwo

w 2010 roku ukazała się „Monografia Muzeum im. Władysława Orkana” autorstwa Katarzyny Ceklarz

:::promocja książki