Ogłoszenia z gościńca na rok 2019


Zmarł doktor Krzysztof Czereyski (12.02.1938 –28.12.2019)
Zmarł doktor Krzysztof Czereyski, ceniony rabczański chirurg, wieloletni pracownik Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. 
W 5 numerze „Zeszytów Rabczańskich” z 2017 roku ukazał się Jego artykuł pt. „Pamiętnik z wojny polsko-jaruzelskiej”, w którym relacjonuje wspomnienia pisane na gorąco w czasie stanu wojennego, a zwłaszcza akcję pomocy zorganizowanej przez szwajcarską Polonię dla społeczności rabczańskiej. Tekst ten uzupełniają komentarze Autora pisane po latach, które stanowią dokument ilustrujący zmiany polityczne i lokalne na przełomie XX i XXI wieku

Poniżej biogram z „Zeszytów Rabczańskich” : 
Krzysztof Czereyski – lekarz, specjalista chirurgii. Urodził się w Koniecborze na Suwalszczyźnie, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował w szpitalach: Wojewódzkim w Warszawie, Lotniczym w Dęblinie, Milanówku, Pruszkowie oraz w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce. Wieloletni zastępca ordynatora Oddziału Chirurgicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju (do 2000 r.), zastępca dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Rabce w latach 1973–1982. Organizując odział IT w rabczańskim szpitalu, zajmował się także anestezjologią i intensywną terapią. Należał do Stronnictwa Demokratycznego oraz NSZZ „Solidarność”, poseł na sejm wybrany z listy SD przy poparciu „Solidarności” w 1989 r.


Mocnym akcentem kończymy 2019 rok. W grudniu ukazały się: naukowe opracowanie dorobku Sebastiana Flizaka, dokonane przez Katarzynę Ceklarz  oraz muzyczne wydawnictwo "Luboń Feet", zrealizowane przez Piotra Koleckiego z Piotrem, Katarzyną i Dorotą Majerczykami. Upamiętnienie Sebastiana Flizaka w Mszanie Dolnej
W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. odbyła się w Mszanie Dolnej uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Sebastianowi Flizakowi. Na fasadzie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (ul. Matejki 11) upamiętniony został człowiek zasłużony dla Górali Zagórzańskich, a zwłaszcza miasta i gminy Mszana Dolna. Po odsłonięciu tablicy nastąpiła promocja książki autorstwa dr Katarzyny Ceklarz, zatytułowanej: „Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki”. Na uroczystość zaprosili Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Wójt Gminy Mszana Dolna oraz Wójt Gminy Niedźwiedź.

Sebastian Flizak (1881-1972) – był doktorem filozofii, filologiem germańskim, pedagogiem i etnografem. Kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Monachijskim. Podczas pierwszej wojny światowej walczył na froncie wschodnim. Został wzięty do niewoli rosyjskiej. Przeżył 3 lata na Syberii. Jako jeden z pierwszych prowadził badania etnograficzne po północnej stronie Gorców. Był znawcą kultury ludowej Górali Zagórzańskich, dyrektorem Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, współzałożycielem oraz długoletnim prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej. W trakcie drugiej wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną, prowadząc tajne nauczanie. Po wojnie pracował jako dyrektor i nauczyciel w Samorządowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Mszanie Dolnej w latach 1945-1950.

Źródło: materiały prasowe


Wyczerpał się już nakład I i II numeru "Zeszytów Rabczańskich". Ponieważ nie planujemy wznowienia tych wydawnictw, udostępniamy je w formacie pdf. Ilustracje obok są linkami do stron z opisem numerów oraz z linkiem do pobrania plików.
Przypominamy, że nadal są do nabycia późniejsze numery "Zeszytów".

Przegląd zawartości wszystkich numerów :::TUTAJ 


Kolejną pozycją wśród naszych wydawnictw jest  Monografia Teatru Lalek "Rabcio" 1949 - 2019  "Rabcio" - teatr z Rabki", autorstwa aktorki teatru, Krystyny Kachel, a pod redakcją Katarzyny i Jan Ceklarzów. Okładkę, w oparciu o grafikę Jerzego Koleckiego opracował Piotr Kolecki.

Promocja wydawnictwa odbyła się 15 listopada, podczas oficjalnych obchodów 70-cio lecia Teatru "Rabcio". 
Filmowa relacja z tego wydarzenia, autorstwa Janusza Olszyńskiego:
::: część I
::: część II


 Trzy pytania 

„Neuronauka a spory o naturę ludzką” - chcąc odpowiedzieć na tak postawiony problem dr Mateusz Hohol postawił przed zebranymi w byłej poczekalni dworcowej, a dzisiaj w hallu Miejskiej Biblioteki Publicznej trzy pytania:

- Czy nasze umysły mogłyby istnieć bez naszych ciał i mózgów?

- Czy jesteśmy wolni w swoich decyzjach?

- Czy zachowania (np. moralne) są „zapisane” w naszych mózgach?

::: więcej


23-24 sierpnia - Projekt - „Jemy borówki na polu”
Współorganizujemy ciekawy projekt językowy, którego głównym organizatorem jest krakowska Fundacja Bookowy Dom.   
"Język, którym się posługujemy, określa nas w równym stopniu, jak nasz wygląd. Skoro więc przeznaczamy tyle czasu, energii i pieniędzy, by sprostać aktualnym wymaganiom narzucanym przez modę, warto poświęcić chwilę uwagi temu, co się dzieje, gdy otworzymy usta, by dać wyraz swoim myślom i co w jednej chwili może utwierdzić albo zrujnować nasz długo wypracowywany wizerunek. Lato i urlop, to dobry czas, by zadbać o siebie. Dlatego chcemy zaproponować Państwu „językowe SPA” – cykl spotkań, które zwrócą uwagę na rozmaite kwestie związane z tym, jak mówimy, dlaczego mówimy właśnie tak i w jaki sposób możemy komunikować się lepiej."


Kulturowy Gościniec na Rabka Festival 2019


Podczas tegorocznej edycji Rabka Festival Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec zorganizowało wieczorne spotkanie w kościele Muzeum im. Wł. Orkana 12 lipca o 21.00. Okazją była rozmowa o wydanej przez nas w zeszłym roku książce pod red. Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”, której egzemplarze przekazaliśmy organizatorom festiwalu.

Spotkanie składało się z 3 części, rozmowy naszego prezesa Jana Ceklarza z prof. Anną Czabanowską-Wróbel, koncertu estońskiego zespołu „Sirgutti” oraz występu „Pathmana” z wiceprezesem stowarzyszenia Piotrem Koleckim oraz Markiem Leszczyńskim, którzy zaprosili do współpracy Włodzimierza „Kiniora” Kiniorskiego.

Krótka rozmowa wokół literackich tematów w Rabce dała obraz podejmowanych badań literaturoznawczych, w których istotna jest kategoria przestrzeni oraz przeżywanych w niej emocji. W nurt ten świetnie, według prof. Czabanowskiej-Wróbel, wpisuje się omawiane wydawnictwo.


dr Jan Ceklarz i prof.  Anna Czabanowska-Wróbel         zdjęcie Piotr Kuczaj

Pierwszy z koncertów, estońskiego zespołu „Sirgutti”, to profesjonalnie opracowana estońska muzyka ludowa. Zabrzmiały polki i walce, a także śpiew a capella. Wszystko poukładane harmonijnie i rytmicznie. Nazwa zespołu, to w dialekcie z Tartu „Droga Mleczna”.


Sirgutti      zdjęcie Marian Krzymiński

Jeżeli to była Droga Mleczna, a przynajmniej jej północny odcinek, to my zapraszamy do czarnej dziury... a może supernowej? – zapowiedział swój koncert Piotr Kolecki. Muzyka „Pathmana” to przeciwieństwo poprzedniego stylu, ale uzupełniające się z dwoma pozostałymi częściami wieczoru, dając w sumie możliwość posmakowania trzech różnych kulturalnych doznań. „Pathman” grał nastrojowo, eterycznie, co w przestrzeni drewnianego kościoła, w letnią noc, dawało atmosferę mistyczną. Eksperymenty dźwiękowe Piotra i Marka zostały podkreślone niespokojną linią saksofonu (i innych instrumentów dętych) „Kiniora”.


Pathman - Kolecki, Kiniorski, Leszczyński    zdjęcie Marian Krzymiński

Ale wkład naszego Stowarzyszenia w RabkaFestival'2019 to nie tylko ten wieczór. W ostatnim dniu, jako literacką podstawę do swoich muzycznych warsztatów nasz wice Piotr wykorzystał baśń naszej sekretarz Katarzyny 
"Okrzyn jeleni" z tomiku "Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle". Z pomocą różnych, prostych "narzędzi muzycznych" dzieci emitowały dźwięki jakie wydawałyby rośliny cierpiące z powodu głupoty ludzi.    


„Szukamy dźwięków do gorczańskich opowieści” warsztaty literacko-muzyczne  zdjęcie Maciej Wacławik

Kolejne edycje „Rabka Festivalu” stanowią niewątpliwy sukces. Gratulujemy Iwonie Haberny pomysłów i zapału, doceniając Jej ciężką pracę oraz wielu zaangażowanych w to osób. Kulturowy Gościniec w różnych formach był z „Rabka Festivalem” od początku. Zaczęło się od konsultacji przeprowadzanych przez Iwonę Haberny z rabczanami w trakcie organizowania wydarzenia. Uczestniczyli w nich Katarzyna i Jan Ceklarzowie, sugerując osoby, które mogłyby wnieść do festiwalu swoje ciekawe działania i możliwe punkty programu. Od pierwszego festiwalu brali w nim udział nasi członkowie Agata Stasik (pod szyldem „Kura D.”), Piotr Kolecki (samodzielnie lub jako „Pathman”), Katarzyna Ceklarz czy Stanisław Mlekodaj. Stowarzyszenie w 2015 r. przyznało głównej organizatorce, Iwonie Haberny nagrodę „Kulturowego Pomysłu Roku 2015”. Życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości.

:::więcej

 

  stat4u