Kulturowy Gościniec w 2009r.

wydarzyło się  :::rok 2013  :::rok 2012 :::rok 2011 :::rok 2010  


3.02.2009r. - O kulturze romskiej w Polsce 
   

                   

Ponad 100 gadźio (nie-Cyganów) przyszło na wykład Adama Bartosza (dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie) na temat Cyganów/Romów w Polsce. To kolejne spotkanie z cyklu „Kulturowy Gościniec”, okraszone występem skrzypka Jana Oraczko, spotkało się z zainteresowaniem także samych Romów, którzy specjalnie z Szaflar przyjechali posłuchać o własnej kulturze i tradycji (romanipen). A było o czym słuchać gdyż Bartosz odkrywał przed słuchaczami tajemnice i kulisy życia Cyganów w szczególności skupiając się na naszych bezpośrednich sąsiadach z grupy Bergitka Roma czyli Cyganach Górskich mieszkających m.in. w Czarnej Górze, Czarnym Dunajcu, Jurgowie, Ochotnicy, Szaflarach czy w Rabce. Pomimo iż żyjemy tak blisko siebie nasza wiedza na temat Romów jest często płytka, oparta z jednej strony na stereotypach a z drugiej na pewnej fascynacji tajemniczością i odmiennością kultury. I dlatego Bartosz w swoim wystąpieniu postawił na poznanie tej grupy, przedstawiając ich życzliwie ale i obiektywnie.


Adam Bartosz


Jan Oraczko

Podczas spotkania można było uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. etnogenezy Romów w Polsce (gdzie zauważyć można pewną analogię do pochodzenia górali mających za swoich przodków Wołochów), ich wewnętrznych podziałów na grupy, tożsamości narodowej, odmiennego rozumienia pojęcia czystości oraz innego systemu wartości. Bartosz, prowadzący wieloletnie badania naukowe wśród Romów mieszkających na Spiszu, zdradził także kilka ciekawostek np. dlaczego cygańskie kobiety noszą po kilka spódnic na raz lub czemu nie ma współprace między Romami a prokuraturą czy policją. Jak to jednak zwykle bywa odpowiedzi na jedne pytania rodzą kolejne pytania i dlatego wszystkim zainteresowanym polecamy książkę naszego prelegenta pt: „Nie bój się Cygana” wznowioną przez wydawnictwo Pogranicze w 2004 roku. 

Wykład zakończony został projekcją krótkiego filmy na temat Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów - akcji mającej za zadanie przypomnieć o zagładzie Romów podczas II wojny światowej.