rok 2015

wydarzyło się:
  :::rok 2014  :::rok 2013  :::rok 2012
:::rok 2011  :::
rok 2010  :::rok 2009


Tuż przed końcem roku zmarł Waldemar Kuniczuk. Twórca ludowy, rzeżbiarz specjalizujący się w metaloplastyce. 

Jego prace były nominowane w naszym konkursie o tytuł „Kulturowego Produktu Roku 2011 – Rabcool” w ramach projektu "Made in Rabka".   

Więcej o Panu Waldemarze  :::TUTAJ

 


Filmy, Zeszyty i Kroke - 3 października 2015
W sobotę 3 października 2015 r., w sali teatru „Rabcio”, po raz kolejny zrealizowaliśmy duże wydarzenie kulturowe. Złożyły się na nie prezentacje trzech kolejnych filmów z cyklu „Rabczanie znani i mniej znani”, promocja podwójnego,  3-4 nr "Zeszytów Rabczańskich", wręczenie naszej nagrody za "Kulturowe Wydarzenie Roku" oraz koncert grupy KROKE. 
 
:::RELACJA 

"Zeszyty Rabczańskie" nr 3-4

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością kolejnego, podwójnego numeru 
:::"Zeszytów"   

"Rabczanie znani i mniej znani" - kolejne trzy dokumentalne filmy prezentujące lekarzy Mariana Leszczyńskiego, Stanisława Mlekodaja oraz prezes fundacji "You can be my angel" z Chicago - Katarzynę Romanowską.       Wszystkie filmy :::TUTAJ  


Złota era rocka  - wykład
Jerzego Skarżyńskiego 
redaktora Radia Kraków, który odbył się 15 września 2015r. w Galerii "Pod Aniołem",  zgromadził pełną salę słuchaczy.

:::więcej


Człowiek głęboko w naturze
pierwszy z cyklu wykładów "Światopoglądy" 

16 kwietnia wykładem "Człowiek głęboko w naturze" rozpoczęliśmy nowy cykl wykładów pod wspólny tytułem "Światopoglądy". Spotkania mają na celu przybliżenie różnych postaw życiowych, prezentowanych przez osobistości m.in. ze świata nauki, kultury i filozofii.

Naszym pierwszym gościem był Jacek Bożek, ekolog, zastępca przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska, założyciel i prezes Klubu Gaja z Bielska Białej.

::: więcej


16 kwietnia, w kawiarni "Zdrojowa" odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Po zaprezentowaniu przez Zarząd działań w okresie ostatnich czterech lat, zebrani n awniosek Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi absolutorium, a następnie wybrali nowe, choć w tych samych osobach władze oraz przegłosowali kilka istotnych zmian w Statucie Stowarzyszenia.  

 Zima powoli ustępuje miejsca wiośnie. A nam dzięki Studio ERI udało się trafić 
  na jeszcze ciepły (z lutego 2015r.), zimowy lot nad Rabką.   Polatajcie - polecamy!


23 lutego nasz wice wygłosił dla słuchaczy Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład o muzyce, instrumentach i muzycznych inspiracjach. Wykład połączony był z prezentacją dźwięków i koncertem ilustrującym jak poprzez wykorzystanie współczesnych możliwości technicznych muzyk solowy może na żywo stworzyć niewielką orkiestrę. 

Za nimi 10 lat

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej od dziesięciu lat realizuje to, co sobie założyło, zatem założycielom - Dorocie i Piotrowi - oraz wszystkim ich współpracownikom gratulujemy efektów pracy oraz pozyskania tak wielu Miłośników.  

Życzymy równie owocnych, kolejnych dziesięciu lat.   

:::www.smkl-rabka.pl


Arktyczne brzmienia i dźwięki 
- Piotr Kolecki i Marek Podlecki wspólnie z gospodarzami Księgarni-Kawiarni "Między słowami"  zaprosili 21 lutego na  ostatnią wyprawę statku "Endurance".

A 29 stycznia  w Galerii "Pod Aniołem" nasz wice wystapił z wykładem i krótką prezentacją "kuchni współczesnego muzyka" dla Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


 

 

25 stycznia zmarła nasza Przyjaciółka 
Urszula Janicka-Krzywda (ur. 22 maja 1949r.), 
dr etnografii, znawczyni kultury duchowej Karpat. 
Pisała także do "Zeszytów Rabczańskich" i wykładała w Rabce :::wykład o karpackich zbójnikach

Dziękujemy za wszystko dobre.


Wykłady zrealizowane pod nazwą "Kulturowy Gościniec"  przez Jana i Katarzynę Caklarz
w rabczańskim Kole Przewodnickim  i  Kole Terenowym PTTK:
    >> rok 2007    >> rok 2008     >> rok 2009